Dødsfallene i Molde blir etterforska som drap og selvdrap