Forbud har ikke hatt ønsket effekt – truer med å stenge av vannet