– En epoke er over, en hedersmann og hestekar har sovna inn

foto