Et av kravene ved jordbruksforhandlingene i fjor var å få gjenninført støtten til drenering av dyrka mark. Dette fordi mange bønder i de årene støtten har vært borte ikke har tatt seg råd til drenering. Dette går ut over kvaliteten på dyrkamarka.

Nå sendes høringsforslaget til forskriften for dreneringsstøtte ut. Der foreslår regjeringa 1000 kroner per dekar i støtte, eller 10 kroner per løpemeter graft begrenset oppad til 1000 kroner per dekar. Søknader under 5000 kroner blir ikke vurdert. Surnadal bondelag vi gi høringsuttalelse.

- Støtta burde vært differensiert. Noen jorder vil koste mer å drenere enn andre, da rekker ikke 1000 kroner per dekar langt, sier leder Oddvar Miikkelsen i Surnadal bondelag.

Når det er sagt er noe støtte mer enn ingen støtte, og Mikkelsen tror mange vil benytte seg av muligheten til å drenere jordene sine nå når støtten er tilbake. Forskriften ventes å tre i kraft i løpet av kort tid, slik at det kan dreneres i år.

- Støtta, sjøl om den ikke dekker hele kostnaden, kan være det lille puffet som gjør at bønder drenerer jorder de ikke har prioritert hittil i mangel av støtte, sier Mikkelsen.