Ura Holding AS, Alsco AS og Krogset Veg og Miljø AS er nye eiere i Skog-kompaniet AS i Surnadal. De tre selskapene har kjøpt 70 prosent av aksjene i surnadalsbedriften. Tre av de opprinnelige eierne i selskapet fortsetter som aksjonærer med til sammen 30 prosent av aksjene.

- Ingen får aksjemajoritet alene som følge av salget. Selskapet står sterkere i kampen om krontrakter på skogrydding langs veg, sier daglig leder Kristen Bruset i Skog-kopmaniet AS som fortsetter i den stillinga.

Ura Holding AS eies av Arvid Gjerde i Innfjorden, kjent for mange gjennom logoen GJERDE på biler og utstyr som arbeider med rekkverk langs norske veier. Alsco AS er et investeringsselskap med base i Vikebukt. Krogset Veg og Miljø AS har i flere år drevet virksomhet som ikke er ulikt det Skog-kompaniet AS har drevet med.

- Vi får større bredde inn i selskapet og maskinparken til Krogset utfyller vår, sier Bruset.

Skog-kompaniet har forretningsadresse i Surnadal. Selskapet driver i hovedsak med rydding av skog langs offentlige veger, men har også et utstrakt samarbeid med Statnett om skogfaglige spørsmål i samband med anlegg og utbygginger.

- Forretningsadressen forblir i Surnadal, sier Bruset.

Konkurransen i markedet er stor. Med nye eiere tror Skog-kompaniet de står sterkere. Skog-kompaniet blei gasellebedrift i 2010.

- Å kunne presentere norsk natur og kulturlandskap langs norske veier på en ryddig og fin måte, tror vi blir svært viktig framover. Det satses aktivt på å hindre at skog og kratt skal ta «overhånd» og hindre utsikt og være en fare for trafikken. Skog-kompaniet AS ønsker framover å bli en betydelig aktør i markedet for slik virksomhet, sier daglig leder Kristen Bruset i Skog-kopmaniet AS.