Målet med egenkapitalbevisemisjonen til Sunndal Sparebank var å tegne maksimalt 500.000 egenkapitalbevis til en verdi av nær 53 millioner kroner. Da opptellingen var ferdig fredag viste resultatet 661.400 tegninger til en verdi av 69,4 milioner kroner, en overtegning på 33 prosent.

- Vi skal bare ha inn 52,5 milioner kroner. De som har tegnet seg for mer enn minstebeløpet på 10.000 kroner får sine tegninger avkortet rundt 33 prosent, sier banksjef Jonny Engdahl i Sunndal Sparebank.

Endelig tildeling av egenkapitalbevis vil være klart i løpet av uke 17, og da får alle vite hvor mye de har fått tegne for.

- Salget av egenkapitalbevis har utvilsomt vært en stor suksess, sier Engdahl, og takker alle kunder.