Utmarkskommunene samles til landsmøte på Værnes denne uken, og regjeringens nye snøskuterregler og rovviltforvaltning står høyt på dagsorden.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell innleder for landsmøtet torsdag 11. april kl. 10:00. Han må være forberedt på at kommunene vil kreve en ny rovviltforvaltning som er mer i tråd med stortingets rovviltforlik:

- Mattilsynet har nylig kritisert miljøforvaltningen for ikke å ta ut rovdyr i prioriterte beiteområder i tide. Rovdyr i prioriterte beiteområder fører til en uakseptabel situasjon for dyrevelferden og store tap av beitedyr, og er i strid med rovviltforliket. Mattilsynet peker på den uholdbare situasjonen som oppstår når miljøforvaltningen ikke innvilger fellingstillatelser i tide, og det er en frustrerende situasjon som mange utmarkskommuner kjenner til. Vi vil stille Solhjell til ansvar for at miljøforvaltningen ikke følger opp rovviltforliket i praksis, sier leder i USS, Knut Herland.