Årsavgiften er Tollvesenets største utsending av krav. Det sendes ut krav for om lag 85 000 flere kjøretøy i år enn i fjor. Samlet gir avgiften nesten 9,2 milliarder kroner i inntekter til statskassen. Eiere av kjøretøy i Nesset skal betale,6,7 millioner kroner, det samme beløpet må tingvollgjeldingene ut med. I Sunndal skal det kreves inn 14,6 millioner, Surnadal 13,3 millioner, Rindal 4,5 millioner og Halsa 3,6 millioner kroner.

Leverte du kjennemerkene (kjøretøyets skilt) inn til en trafikkstasjon innen 31. desember 2012, skal du ikke betale årsavgift for 2013. Du skal heller ikke betale årsavgift for 2013 hvis du innen 20. mars vraker kjøretøyet. Du må levere kjøretøyet på en godkjent oppsamlingsplass eller bilopphuggeri tilknyttet vrakpantsystemet.

Den som sto registrert i motorvognregisteret som eier av et kjøretøy 1. januar 2013, er ansvarlig for å betale kravet for i år. Avgiftsplikten oppsto på dette tidspunktet. Selger du kjøretøyet ditt i perioden 1. januar til 20. mars, må du sørge for at årsavgiften blir betalt for kjøretøyet. Både tidligere og ny eier er ansvarlige for at kravet blir betalt.

Eier du et kjøretøy det skal betales avgift for, er du selv ansvarlig for at avgiften blir betalt. Regelverket åpner ikke for utsettelse. Betaling etter betalingsfristen medfører tilleggsavgift.