Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at totalt antall overnattinger hos reiselivsbedriftene på Nordmøre har økt med 16,7% i 2012 sammenlignet med 2011. Totalt antall overnattinger var på 324 745 i 2012, en økning på 46 520 overnattinger fra 2011.  Det kommer fram i en pressemelding fra vistitkristiansund.

Når yrkesovernattinger på hotell trekkes ut, er veksten på hele 23,4%, en økning på hele 43 673 overnattinger. En stor andel av økningen kommer innenfor hytteturisme, men også hotellene kan vise til bra vekst. For hotellene isolert sett så øker yrkesovernattinger med 3,1%, mens kurs/konferanse og ferie/fritidstrafikk øker med 20,5%.

Hotelldirektør Ida Dønheim ved Vårsøg Hotell i Surnadal er blant dem som gleder seg over en fin økning i 2012.

- Vi har hatt en økning på rundt 10 % i 2012. Vi har økt både på ferie og fritid og på kurs og konferanse. Utviklingen går i riktig retning.

- Hvor stort var belegget i 2012?

- Vi nærmet oss 40 %. I 2013 har vi budsjetter med 44 % belegg. Vi har hatt en god start i 2013, og håper å nå budsjettet. Dette betinger at det jobbes tett med markedsføringen. Vi ligger slik til at ingen ting kommer av seg sjøl.

De lange linjene viser at det var jevn årlig vekst i antall overnattinger på Nordmøre fram til og med 2008. I 2009 og 2010 var det en nedgang, noe som først og fremst skyldes ringvirkninger av finansuroen i Europa. Nedgangen ble snudd til en forsiktig oppgang i 2011, og nå en kraftig vekst i 2012. Tallene for 2012 er «all time high» for Nordmøre.

Samtidig ser en at flere viktige markeder fortsatt preges av effektene av finansuro. Det er først og fremst vekst i det nasjonale markedet som ligger bak de gode tallene.

Reiselivssjef Roar Harsvik i Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS har følgende kommentarer til den positive utviklingen i ferie og fritidsmarkedet:

Utviklingen i 2012 har vært svært positive, faktisk så positiv at vi har måttet gå en ekstra runde med Statistisk Sentralbyrå for å dobbeltsjekke tallene. Vi ser nå at Nordmøre blir stadig mer kjent som reisemål, og at særlig nordmenn har oppdaget alt det som vår region har å by på.

Atlanterhavsveien har vært særlig viktig. I tillegg til videre satsning på Atlanterhavsveien så tror vi at det særlig er to ting som blir viktige i årene som kommer. Markedsarbeidet må intensiveres, samtidig som vi i så stor grad som mulig må profilere og selge de gode opplevelsesproduktene vi har. Vi kan nå tilby mange gode og tilrettelagte naturbaserte aktiviteter til våre gjester, som havfiske, laksefiske, vandring, klatring, kajakk, dykking, selsafari, havørnsafari, vannsport, topptur på ski, utflukter med mer. Vi har også gode kulturopplevelser og matopplevelser å by på. Morgendagens turister vil være mer aktive og kreve at det finnes opplevelsesprodukter som enkelt kan kjøpes for at reisemålet skal være attraktivt. Det er derfor viktig å jobbe videre med tilrettelegging, markedsføring og salg av slike produkter, og skape trafikk til de mange aktørene på Nordmøre som allerede i dag levere slike opplevelser. Her ligger det også gode muligheter for næringslivet i regionen, som kan utnytte dette tilbudet til spennende aktiviteter i den nordmørske naturen, både overfor kunder og ansatte.

Vi tror også at et nytt kulturhus i Kristiansund vil være svært viktig del av det å få vekst i kurs/konferansemarkedet, og gjennom det hente ny trafikk og omsetning til byen, sier Harsvik.