Klinge har sett seg lei på at utenlandske kriminelle har fri ferdsel inn og ut av Norge. I helgen vil hun kreve handling av Senterpartiets landsmøte.

- Vi kan rett og slett ikke akseptere at mobil organisert kriminalitet fortsetter å spre seg. Vi må innføre drastiske tiltak for å stoppe kriminelle utlendinger allerede på grensen til Norge, sier Klinge til VG.

VG møter henne under første dag av Senterpartiets landsmøte i Loen i Sogn og Fjordane. Klinge og støttespillerne jobber allerede med å samle støtte til det kontroversielle forslaget.

De vil ha et landsmøtevedtak som slår fast at Norge skal melde seg ut av Schengen-avtalen, som i dag fører til rask og enkelt ferdsel inn og ut av medlemslandene. Så vil de bremse takten på strømmen av mennesker inn i landet.