- Viktig at institusjonene ikke åpner for tidlig

foto