«Sammen får vi hjelpen helt fram» er mottoet til Røde Kors. Det er denne organisasjonen som er mottaker av pengene som kommer inn under årets TV-aksjon på NRK søndag den 23. oktober.

I Nesset er det formannskapet som er rodeledere og dermed ansvarlige for å finne bøssebærere til å gå rodene i kommunen.

På siste formannskapsmøte ble det delt ut T-skjorter og materiell til politikerne.

– Formannskapet har brukt å være aksjonskomité for TV-aksjonen hvert år. Vi skal engasjere bøssebærere. Dette er godt innarbeidet i vår kommune. Det er folk som har gått med bøsser i 25 år, sier ordfører Rolf Jonas Hurlen.

De håper mange vil bidra med å samle inn penger til et godt formål.

Gir livsviktig hjelp

Røde Kors gir livsviktig hjelp til sivile som er rammet av krig og konflikt. Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet for hjelp er enormt, ifølge Røde Kors, og hvert eneste bidrag er med på å redde liv. Røde Kors opplyser at de mange steder er den eneste hjelpeorganisasjonen som er til stede med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke får hjelp. Det er mange barn som rammes i vår verdens katastrofer. Barn utgjør en tredel av de sivile drepte fra landminer, klasevåpen og andre etterlatte eksplosiver da de ofte, uten å vite om farene, er nysgjerrige og leiker med våpnene. Røde Kors opplyser at sivile utgjør 92 prosent av dem som blir drept av eksplosive våpen i befolkete områder. Syrias befolkning er hardt rammet: 70 prosent av befolkningen er uten regelmessig tilgang til rent drikkevann.

Enorme lidelser

Krig og vold skaper enorme lidelser. Mennesker blir drept, og ringvirkningene for lokalbefolkningen er katastrofale. De mangler vann, mat og medisiner, helsetilbudet svekkes, de må flykte fra heimene sine og har ingen jobb å gå til. Dette fører igjen til underernæring, helseproblemer, utrygghet og fattigdom.

Årets tv-aksjonsmidler går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge.

TV-aksjonen er verdens største dugnad og alle kan være med, i form av å gå som bøssebærer, eller ved å gi penger. For 300 kroner kan Røde Kors gi en pakke med medisinsk utstyr til fire pasienter.

Den 23. oktober trengs det til sammen 100.000 bøssebærere til å bidra i aksjonen.