Innhøstingen er ikke over enda når Driva kontakter Røv Mølle fredag, så de endelige tallene på hvordan resultatet for årets kornhøst blir er ikke klare enda. Men daglig leder Lina Mogstad, kan fortelle om gode avlinger.

– Det står igjen en del ute enda, men vi begynner nok å nærme oss slutten nå. Så langt har vi tatt imot 2200 tonn, og regner med å få inn en del nå de neste dagene, sier hun.

Kornprodusentene er jevnt over fornøyde, sjøl om enkelte har hatt en del utfordringer.

– De er til dels veldig fornøyde med årets avling ja, i alle fall der det ikke har vært for tørt. For først på sesongen var det tørt, og så når det omsider kom regn så spiret det på nytt igjen slik at det ble en generasjon til i åkeren. Og det som spiret opp igjen i månedsskiftet juni/juli er ikke riktig modent enda, så det er en utfordring for mange.

En kort, men skikkelig kraftig regnskur som bare varte i fem–ti minutt i månedsskiftet juli/august sørget dessuten for å legge mye korn flatt.

– Dette gjør det naturligvis utfordrende å trøske det, men likevel har det gått overraskende bra for mange. Noen er det likevel som rett og slett har gitt opp å trøske det som ble lagt flatt, sier Mogstad.

– Jevnt over bra

Innhøstingen har tatt litt på tida i år. For det ustabile været, med finvær og regn omtrent annenhver dag er også en utfordring.

– Det må være oppholdsvær noen dager før man får tresket, så sant det ikke er sol og vind, da tørker det nok på bare noen timer, forklarer Mogstad.

For kornet tørkes ned til maksimalt 15 prosent fuktighet for lagring gjennom vinteren.

– Derfor venter kornbøndene gjerne lengst mulig med å trøske, slik at det ikke blir så mye tørketrekk. Men nå i september, med dogg og korte dager, er de ivrigere med å få inn alt kornet, sier hun.

– Det er lottopreget dette med kornet, men det betyr naturligvis mye for inntekten til kornprodusentene at det blir gode avlinger og at man får inn alt, med minst mulig tørketrekk.

Men for kornprodusentene her i distriktet har det altså vært en generell god kornhøst.

– Jevnt over bra, sjøl om noen har opplevd litt trekk for tørking, samt noe sopp.

Siste innspurt

To kornprodusenter som drev med siste innspurt fredag var Jon Helge Gravvold og Svein Sylte i Surnadal. De bekrefter også det Mogstad sa om årets kornhøst.

– Det har vært veldig variabelt, med en tørr og varm vår og sommer, så der det har vært tørt er det dårlig, mens de områdene som har fått nok vann ble bra, sier Gravvold.

For hans del har det jevnt over vært veldig bra ut i år, med bare fem mål med dårlig avling av totalt 120 mål.

– Det har vært stor forskjell på modningstida. Det hengte igjen litt der det var for tørt tidligere, men det kom nå da det fikk gjødsel og fuktighet, sier Gravvold, som sjøl har unngått de kraftige skurene og dermed ikke fått noe flatlagt i år.

Svein er sjøl ferdig med innhøstingen, men hjelper naboen Jon Helge med treskingen fredag. Svein har sjøl 270 mål, og opplevde å få noe flatt.

– Ja, det var litt begge deler, så litt legde var det. Men jeg tok det tidlig, det er om å gjøre å få det av før det kommer en ny styggværsperiode. Så nå er det siste innspurt, fastslår han i det han klatrer opp i skurtreskeren for å slå av det siste kornet for naboen.

Forventer 2500 tonn

Og det var nok flere som ble ferdige i løpet av fredagen, for ved Røv Mølle var det ventet en del korn utover ettermiddagen.

– I tillegg til 2200 tonn vi har fått inn hittil, regner vi med å få inn såpass at det vil ende på rundt 2500 tonn totalt, forteller Mogstad, som forteller litt om prosessen når de tar imot korn.

– Når traktorene kommer med hengere fulle av korn tømmes disse i en stor trakt, før kornet går inn og veies på en vekt. Så går det videre dit «snarket», som vi kaller det her, slås av. Et renseanlegg renser så kornet slik at en får bort halmrusk og diverse, før det blir tatt prøver av kornet.

Det er prøvetakingen som danner grunnlaget for oppgjøret til produsentene. Så går kornet via vekta til tørking, før det blir transportert opp i siloene; den ene rommer rundt 1500 tonn, den andre noe mer.

Hvor mye korn det er i hvert av lassene avhenger naturligvis av størrelsen på hengerne, så det kan være alt fra 4 til 12 tonn per lass, ifølge Mogstad. I tillegg tar de inn korn fra andre steder.

– Vi trenger mer enn det vi får inn lokalt til fôrproduksjonen vår, så derfor må vi ta inn korn fra andre steder også.

Værmeldingen for de neste dagene tilsier i alle fall at det skulle ligge godt til rette for innspurten på årets kornhøst.