Daglig leder Magne Løfaldli i SIV Industri – inkubator i Surnadal har laget en rapport som viser at 20 bedrifter i bedriftsnettverkene InnovasjonsTre og IN2offshore økte omsetningen med 231 millioner kroner fra 2014 til 2015.

Løfaldli viser i sin rapport at det er positive tider for bedriftene på Indre Nordmøre. I en ny rapport gir han et komprimert bilde av aktivitetene som er tilknyttet SIV Industri-inkubator AS, samt en oppsummering av virksomheten i 2015 og litt om planene for 2016.

– Det er fryktelig artig å lage slike rapporter, om man ikke kan ta æren for de gode tallene akkurat, så går det i alle fall an å kaste seg på den positive bølgen, smiler han.

For utviklingen i IN2-offshore-bedriftene viser en samlet omsetning på nesten 535 millioner kroner i 2015, en økning på 64 millioner fra året før. Og den lokale verdiskapingen de bidrar til, altså det som blir sprøytet inn i lokalsamfunnet, er på 176,5 millioner kroner, en økning på 19 millioner fra 2014.

De to største av IN2offshore-bedriftene er Storvik AS, som omsatte for 189,6 millioner i 2015, en økning på 35,3 millioner fra 2014, og Vaagland Båtbyggeri AS med en omsetning på 117,8 millioner, en økning på 26,6 millioner fra året før.

– Dette er naturligvis utrolig tilfredsstillende og gir et godt bilde på industriens betydning for lokalsamfunna og Indre Nordmøre, sier han.

42 nyansettelser

Mens offshoreindustrien generelt sliter, peker pilene altså rett oppover for de fleste bedriftene i IN2offshore-nettverket.

– Klart at enkelte bedrifter som Powder Tech – som er en bedrift som er nesten totalt offshorerelatert, har merket nedgangstidene godt. Mens de øvrige bedriftene, som Bøfjorden Sag og Solem Sag, som har funnet nye marked i offshoreindustrien, har hatt en veldig fin utvikling fra 2014 til 2015.

Årsakene til den positive utviklingen mener han blant annet skyldes mer samarbeid og synliggjøring, teknologisk utvikling, samt hardt arbeid og dyktige folk. Totalt ansatte bedriftene i IN2offshore 23 nye medarbeidere i 2015.

Bedriftene i InnovasjonsTre-nettverket kan også glede seg over gode tall. Disse hadde 19 nyansettelser i 2015, sto for en samlet omsetning på 609 millioner kroner og 123 millioner i lokal verdiskaping.

– Dette er en økning på over 166 millioner i omsetning, samt 20,6 millioner i lokal verdiskaping, påpeker Løfaldli. Hvilket han naturligvis synes er fantastisk.

Største bedrift her er Møre-Tre AS, som alene omsatte for 300 millioner, en økning på 113,5 millioner fra 2014. Nest størst er Vibo entreprenør AS med 206 millioner i omsetning, en økning på 46,5 fra året før.

– Dette er de to gigantene, men samlet sett ser det veldig positivt ut for disse bedriftene, alle har gode resultat, fastslår han.

Samlet i 2015 hadde de 20 bedriftene i IN2offshore og InnovasjonsTre en omsetning på 1,13 milliarder kroner og en verdiskaping på 300 millioner, en økning på 231 millioner og 40 millioner i lokal verdiskaping fra året før.

Henter mer til Indre

I rapporten beskriver Løfaldli også et forsknings- og utviklingsprosjekt som IN2offshore skal i gang med i samarbeid med ON Offshore Network, et leverandørnettverk til offshorenæringen.

– Dette er også et prosjekt vi kjører gjennom NTNU, og går på å ta enda mer produksjon til Indre Nordmøre utenfra, det være seg fra sørvest-landet, Kina, Baltikum eller hvor som helst i verden, forteller han.

Dette innebærer blant annet hard satsing og fokus på innovasjon, teknologi med automasjon og robotisering, bærekraftighet og design. Løfaldli sier han har stor tru på dette prosjektet, der fokuset altså blir å få mer verdiskaping til Indre Nordmøre.

– En må være bærekraftig og ta mer ansvar for både miljø og forurensing enn det som gjøres i dag. Med dette fokuset tror jeg konkurransekrafta i industrien vil styrkes og at bedriftene får bedre forutsetninger for salg, inkludert en større eksportandel enn i dag.

Målet i prosjektet er også sammenfallende med strategien i InnovasjonsTre og andre eksterne nettverk, så dette blir et samarbeidsprosjekt mellom flere nettverk.

Bremsen i utviklingsprosjektene mener han imidlertid kan være kapasiteten til å være med og styre og lede disse, da de fleste bedriftene er opptatte med sin daglige produksjon.

– Derfor må vi ta på oss ansvaret med å være prosjektledere for slike prosjekt, sier han, og legger til at han gjerne skulle ha klonet slike som Iren Sæterbø, som er prosjektleder for IN2offshore.

Samarbeid med Ytre

Han oppsummerer situasjonen på Indre Nordmøre ganske enkelt slik:

– En helt fantastisk situasjon! Industrien på Nordmøre, det ER industrien på Indre Nordmøre det! Det er på Indre Nordmøre resultatene og veksten er!

Samtidig understreker han at det også er viktig å samarbeide tettere med Ytre Nordmøre.

– Vi skal ha tettere samarbeid både mot Kristiansund-regionen og Molde-regionen framover. Der er det mer tjenesteytende industri, så samarbeid kan gi positive synergier.

Et problem for bedriftene nå er tilgang på kvalifisert personell.

– Nesten alle jeg prater med sier at de kunne ha tatt på seg enda mer arbeid og fått en enda bedre utvikling om de bare hadde fått tak i folk med riktig kompetanse.

Løfaldli påpeker ellers at bedriftene har mye å gå på når det gjelder markedsføring og synliggjøring av det de gjør og det de har å by på.

– Her har de mye å lære, et område med kjempestort potensial for utvikling!

– Enormt viktig

Han har også laget en oversikt over den samlete vareproduserende industri i Surnadal og Rindal. Naturlig nok utpeker Pipelife seg som selve giganten, hovedmotoren.

– Trekker vi fra de ansatte som Pipelife har utenfor dalføret er 400 ansatte i vareproduserende bedrifter i dalføret. Og multiplikatorfaktoren for industri ligger mellom fire og seks.

Altså gir en arbeidsplass i industrien fire til seks arbeidsplasser i en hel rekke andre bransjer, som logistikk, transport, tjenesteytende bedrifter, skole, kommunale tjenester, butikk og handelsstand, og så videre.

Regnestykket er enkelt: 400 x 4 = 1600 arbeidsplasser, og 400 x 6 = 2400.

– Jeg tror ikke folk er klare over hvor stor betydning Pipelife egentlig har for velstand i dalføret her, eller hvor stor betydning den totale industrien har. Sammen med landbruket er det ingen tvil om hvor fundamentet står i Surnadal og Rindal.

Mørke skyer truer

Magne slår fast at han lever i en hverdag som er full av gladnyheter. Noen kneiker er det, men stort sett synes han det er helt fantastisk.

– MEN, for jeg ser et stort MEN i framtida, eller en ganske så svart sky i horisonten. For det må utdannes folk med den riktige digitale kompetansen, den type kompetanse som blir helt nødvendig med den rasende utviklingen på den digitale siden.

– Det MÅ finnes lokale folk som må kunne å programmere maskiner etter hver enkelt bedrifts behov, det er tvingende nødvendig! Industrien er nødt til å henge på den rasende utviklingen, og da må vi ha lokale utdanningstilbud, i alle fall på fagarbeidernivå.

I så måte startet SIV Industri-inkubator prosjektet «Det digitale kompetanseløftet Nordmøre» i vinter, der målet er å starte et nytt utdanningstilbud, et fagskoletilbud som går på programmering. Et desentralisert tilbud som Fagskolen i Kristiansund har ansvaret for, og med en avdeling på Indre Nordmøre.

– Dette går på at folk lærer seg programmering av roboter, det er grunnleggende viktig for framtida!

Men enn så lenge gleder han seg over fortsatt framgang og vekst i industribedriftene på Indre Nordmøre.

– I første halvdel av 2016 rapporterer bedriftene at den positive utviklingen bare fortsetter, så det er veldig gledelig!