Han blir Tonning og FrPs nye fylkesleder etter Frank Sve