Vedtok ikke boten - nå ender musefella i retten

foto