Anleggsarbeidet på ny E39 er startet opp igjen: – Dette er viktig for å unngå at det går ytterligere ras

foto