169 manglar læreplass. Oppfordrar bedriftene til å inkludere

foto