Traktor med traktor sperret vei - er åpen igjen

foto