Foreslår lang utsettelse for sjukehusa her i fylket