Bilutstillingen inngår i den årlige samtidige Idéfestivalen – med stor deltakelse fra lokalt og regionalt næringliv, ungdom og familier, som sikrer et stort publikum også til bilutstillingen.

Det skriver leder for Idéfestivalens styringskomité, Bjarne Reinholdt i en pressemelding.  Bilutstillingen finner sted i den nye Sunndalshallen som er på hele 3 500 kvadratmeter.

- Alle el- og hybridbiler som er eller kommer på markedet i løpet av året skal stilles ut. Veteranbiler fyller eventuelt opp den plassen som ikke opptas av el- og hybridbiler. Så langt er allerede de viktigste markedsledere både innen el- og hybridbiler påmeldt, skriver Reinholdt.

Arrangører for Idefestivalen er Sunndal kommune, Hydro Aluminium Sunndal, Sunndal Næringsselskap, Sunndal Næringsforening, Sunndal vidaregåande skole, PiFF Sunndal..