Når Transporthistorieforeninga for Surnadalregionen inviterer til treff, strømmer det alltid på med folk, sultne på historikk om interessante tema. Denne dagen får vi høre om lastebileiere i Surnadal opp gjennom tida, om Surnadal transportsentral og ellers om bygginga av Nordmarksvegen på 30-tallet.

Lørdagens treff er ikke noe unntak med hensyn til  forventet publikumstilstrømning. Kåseri med historikk om Surnadals lastebileiere og om Surnadal transport ved Magnar Sigbjørn Holten er trekkplaster i seg sjøl.

Mange vil nok også interessere seg for byggingen av vegen over Nordmarka – som sto ferdig så seint som i 1938.

Det var ikke beltegravere og bulldosere ennå den gangen, og det meste ble gjort med handmakt og ved hjelp av hakke og spade – og noen få lastebiler som avløste trillebåra. En god del dynamitt måtte sjølsagt også til for å gjøre vegtraseen framkommelig.

Leder i foreninga, Reidar Brøske, forteller at de lot det stå igjen en vegstubb for å unngå at lastebilsjåførene tok nyvegen i bruk før brua i Bæverfjord sto ferdig. Den gamle brua var for risikofylt å trafikere for den tidas "tungtransport". Det hører med til historien at Surnadals lastebileiere hadde praktisk sans nok til å finne måter å komme seg over det uferdige stedet på - for så å våge seg over elva på den usikre gammelbrua.

Vi får ellers muntre historier om lastebileierskap og kjøring ved Bernt Vatten.

Ledelsen ved Surnadal transport ved Atle Norli og og Svein Erik Nilsen vil ta for seg dagens situasjon og hvordan de ser på framtida for transportnæringa i bygda.

Brøske opplyser at det undervegs i treffet vil bli tildeling av hedersbevisning, men hvem som skal hedres vil han ikke røpe.

Treffet går av stabelen lørdag formiddag i kantina ved Surnadal Transport. Det er gratis inngang med servering på kjøpet.