Beregninger som Norsk Skogeierforbund gjorde for mange år siden viser at nest etter reven, er det forhøstere og slåmaskiner som representerer den største dødsårsaken for små rådyrkje. Det antas at rundt 10 prosent av rådyrkullet blir drept i slåtten, og det dreier seg derfor om mange tusen dyr hvert år.

Rådyrgeita føder i hovedsak fra slutten av mai til midten av juni, sjøl om det også av og til kan skje før og etter denne perioden.

De første to ukene av sitt liv har rådyrkje en trykkerefleks, som gjør at de bare blir liggende helt urørlig når en fare nærmer seg. Disse små killingene ligger gjerne skjult i graset på engene og havner derfor ofte i forhøsteren eller slåmaskinen.

Billige og enkle løsninger

Det finnes imidlertid flere enkle– men likevel effektive løsninger som reduserer problemet betraktelig. Mang en «oppfinner» rundt omkring på gardene har klekket ut mer eller mindre kreative patenter gjennom årenes løp.

Det hele kan for eksempel løses ved å montere en planke på tvers foran på traktoren med samme utstikk/bredde som slåmaskinen. I planken festes lette kjettinger med 30 centimeters mellomrom. Disse kjettinglenkene henger da ned til bakken og treffer rådyrkalvene, slik at de spretter opp og løper sin vei før slåmaskinen når dem.

Det var en svenske som kom opp med den omtalte løsningen for noen år siden. Saken sto da omtalt på nettsiden til Smaalenenes Avis i 2010. Mange andre har også klekket ut sine egne varianter, det gjelder bare å være litt kreativ.

Et annet godt råd er at man dagen før slåtten kan sette opp noen påler rundt omkring på enga og henge et plagg på disse, for eksempel en gammel genser eller jakke.

For rådyrgeita er naturligvis lukta av mennesker i nærheten av avkommet skremmende, og hun vil derfor ta med seg kjeene til en tryggere plass, altså bort fra enga. Sånt som kraftfôrsekker kan også brukes, da disse vil virke uroende på rådyrgeita.

Overhold også båndtvangen

De aller fleste gjør det de kan for å unngå at disse små skapningene blir ihelklippet og synes det er trist når det likevel skjer. Det er heller ikke bra å få restene av disse i foret, da det kan føre til bakterievekst og forgiftning.

Derfor kan det lønne seg å ta noen små grep før slåtten og prøve ut slike enkle løsninger.

Det er ellers på sin plass å minne om båndtvangen for hunder. Dette er spesielt viktig å overholde nå om våren, da dette er tida da fugler og dyr legger egg og føder sine avkom.