I dag torsdag har Statens vegvesen åpnet tilbudene for riving av fanggjerder på riksvei 70 Oppdølsstranda. Det melder vegvesenet. Totalt sju entreprenører har levert inn tilbud, med tilbudssum bak, eks.mva.:

* D.S. Entreprenør AS, 2 404 500,00

* Visinor Fjell Nord AS; 6 551 000,00

* Norsk Bergsikring AS; 2 781 250,00

* Mesta AS 0,10

* AK Miljø AS 833 220,00

* Gjerden Fjellsikring AS 1 915 800,00

* AST Entreprenør AS 974 900,00

- Vi er positivt overrasket over den store interessen for jobben. Dette er et type oppdrag som vi ikke tidligere har hatt ute. Spesielt er det også at materiellet som blir revet tilfaller entreprenøren. Det er nok vurderingen av restverdien på dette som forklarer de store variasjonene i tilbudssummene. Nå blir det gjennomgang og kontrollregning av tilbudene, forteller prosjektleder Per Bjørn Gjelsten.

Arbeidet går ut på å rive og fjerne eksisterende fanggjerder, inkludert stolper, fundament, wirebarduner og bardunfester. Materialet som blir revet blir entreprenørens eiendom.

Rivningsarbeidene skal foregå langs den rasutsatte og nedlagte rv. 70 Oppdølsstranda i Sunndal kommune. Strekningen er på ca.6,5 km og vegen er i dag avstengt med bommer.