–Det blir viktig å bruke den kompetansen og erfaringen de øvrige ansatte har

foto