Innovasjon Norge med utvidet støtte til landbruk og landbruksbaserte næringer

foto