Det slås på stortromma når nye Hovshall åpnes og innvies i dag.

Tidligere i kveld har det vært mottakelse med presentasjon av byggeprosjektet, og påfølgende festmiddag. Seinere i kveld blir det konsert med selveste Åge Aleksandersen og Sambandet-gitarist Gunnar Pedersen.

Det ble bevilget til sammen 15 millioner kroner til renoveringen av kulturhuset i Sunndal - fordelt på tre byggetrinn. Det første gikk på blant annet ventilasjon og fjernvarme, mens oppgraderingen av Hovshall - som har pågått i tre måneder - har vært andre byggetrinn.

Blant annet er 370 nye og komfortable stoler kommet på plass i Hovshall. De gamle har gjort nytten siden kulturhuset ble åpnet i 1992.

Det følger et tredje byggetrinn i prosjektet, med annet nødvendig vedlikehold samt utvendige arbeider på bygget.

Leder i plan- og byggekomitéen for arbeidet, Bjørn Røkkum, takket under kveldens markering samarbeidspartnerne for innsatsen, både de andre medlemmene i byggekomiteen, prosjektledelsen og firmaene som har utført oppdragene. Han ga uttrykk for at arbeidet har gått på skinner.

Mer fra markeringen i papirutgaven mandag.