Stillinga som daglig leder ved Nesset Næringshage ble ledig da Rolf Jonas Hurlen nylig ble valgt til ordfører i Nesset. Styret for næringshagen lyste ut lederstillinga som et vikariat over fire år. Konstituert daglig leder Mellvin Steinsvoll sier det kom inn fem søknader på stillinga. Ansettelsesutvalget valgte å tilby jobben til Ulrik Sverdrup Molton som har bred erfaring fra næringslivet og tiltaksarbeid. Molton er i dag ansatt som rådgiver ved Sunndal Næringshage. – Molton har ikke takket ja til jobben ennå, men vi håper han gjør det. Det er mye positivt å ta fatt på i Nesset for tida. Kommunen har en god dialog med Innovasjon Norge og bedriftene på Rød og på Raudsand er inne i en god stim. Med Molton på plass som daglig leder i næringshagen får vi også en person som har de beste forutsetningene for å videreutvikle samarbeidet mot Sunndal, sier Steinsvoll.