Derfor møtte verken Svinvik eller Refstie helseministeren, men dette sa de andre ordførerne etter møtet