Surnadaling med unikt doktorgradsarbeid

foto
Berit Blomstrand og dottera Inga: Inga likar å vere med mor når noko skjer på Veterinærkontoret på garden. Her under forsøket der lam får ekstrakt av garnbark mot parasittar. Foto: Anita Land