Foto: Elin Høstmark

Dette for å gi små selskaper en utgiftslette på 10-15.000 kroner i året.

Regjeringen mener dette og hensynet til lignende regler i Europa ellers teller mer enn kontroll og bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Uten revisjon er det lettere å trikse med regnskapene og operere i det svarte markedet.

Aksjeselskaper som både har under 5 millioner kroner i driftsinntekter, under 20 millioner kroner i balansesum og gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk, får muligheten til å velge bort revisjon av årsregnskapet.

I følge SSB kan 137.386 aksjeselskaper benytte seg av fritaket.

Både Ap og Sp uttrykker i pressemeldinger stor tilfredshet med nyordningen.