Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Inge Staldvik, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og en av initiativtakerne til aksjonen. Foto: Privat

Norsk Bonde- og Småbrukarlag protesterer mot miljøverndepartementets foreslag om godtgjørelse på 1.000 kr per døgn for lisensjakt på rovvilt.

Laget går mot en sats pr. døgn og foreslår en sats pr. time, lik ordningen i Sør-Varanger i Finnmark. Den ordningen er utarbeidet av Fylkesmann i Troms.

I denne ordningen opereres det med en timesats på kr. 195,- for de som deltar i fellingslag og kr. 225,- for leder av laget.

- Miljøverndepartementets forslag om en dagsats på kr. 1.000,- og med en begrensning på 5 deltakere og 7 dager, virker provoserende, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, i en pressemelding.

Laget melder om 1.500-2.000 av deltakere på demonstrasjonen utenfor Stortinget.

- Dersom det er gitt skadefelling med 10 dagers virkning, mener vi departementets forslag bryter med regjeringserklæringen, hvor det slås fast kompensasjon fra første dag. Når det gjelder antall som deltar i skadefellingen, tror vi det er lite rasjonelt at det skal nedfeles i forskrift, det må avgjøres lokalt, sier Furuberg.