Utvalget for teknikk, miljø og næring fikk torsdag orientering av Surnadal kommune om Hamos sin innføring av ny renovasjonsavgift for boliger med to boenheter.

Sølvi Fuglås ved teknisk avdeling orienterte utvalget på forespørsel fra utvalgsleder Ragnar Halle (Sp).

Halle tok opp saken etter at huseiere sto fram i Driva sjokkert over å måtte betale dobbel avgift for én dunk de i 25 år bare har betalt enkel avgift for.

Ingen i utvalget hadde store motforestillinger og mente avgiften var rettferdig og at en gammel skjevhet nå er rettet opp.

- De andre renovatørene i fylket krever inn avgift på akkurat samme måte, sa Lilly Gunn Nyheim (Ap) styremedlem i Hamos til utvalget, som også fikk slippe til.

Kritisk

Den eneste som var kritisk til Hamos sitt byråkrati var kommunalsjef Inge Skogheim som var forarget over hvor mye ekstraarbeid kommunen har måttet nedlegge i denne saken.

- Overgangen til Hamos skulle bli billigere for alle, men dette har kostet oss penger, sa Skogheim.

Utvalget fant trøst i at ekstraarbeidet sikkert er forbigående.

Saken

Hus med to boenheter, boliger med sokkelleilighet eller våningshus med kårende, som tidligere kun betalte en renovasjonsavgift om de brukte bare en dunk, skal nå betale dobbel renovasjonsavgift sjøl om de fortsatt bare bruker en dunk.

Dette kommer av at Hamos har sjekket opp eiendomsregistret i Surnadal for å finne ut hvem med to boenheter som bare betaler for en.

De som ikke lenger leier ut sokkel eller kårende kan omregistrere huset til en boenhet og slippe dobbel avgift.