GODT FRAMMØTE: Her Sunndal-ordfører Ståle Refstie (fra venstre), Surnadal-ordfører Mons Otnes, Bergsvein Brøske, styreleder i Trollheimstunnelen AS, sjefsingeniør i Statens Vegvesen i Molde, Svein Solbjørg og samferdselsdirektør Arild Fuglseth. Foto: Ingrid Ellevset

Det var rundt hundre frammøtte på det det åpne informasjonsmøtet om ferjefri forbindelse mellom Sunndal og Surnadal torsdag kveld. Engasjementet var til stede i fullt monn, og temperaturen var til tider høy oppunder taket i Støgu. Innlegg fra begge parter høstet både applaus og støttende tilrop.

Møtet ble innledet med en orientering fra Svein Solbjørg, som er sjefsingeniør ved Statens Vegvesen i Molde. Deretter overtok samferdselsdirektøren i fylket, Arild Fuglseth, ordet. Deretter fikk arbeidsgruppa for kort tunnel og bru slippe til, ved Ola Hals. Det ble også åpnet for generell spørsmåls- og debattrunde, hvor de frammøtte fikk ordet.

Og om noen på forhånd skulle ha trodd det – nei, møtet bidro ikke til å bringe partene i debatten noe nærmere enighet. Kanskje bidro det heller til det motsatte. Tilhengerne av Trollheimstunnelen fant ny støtte for sitt ståsted, og tilhengerne av kort tunnel- og brualternativet gjorde det samme. Tall kan tolkes, fakta kan tolkes og partene står like steilt mot hverandre.

Nye tall

Det som var nytt på møtet torsdag kveld, var Solbjørgs presentasjon av forventede drifts- og vedlikeholdskostnader for de ulike alternativene. Arbeidgruppa for bru og kort tunnel har sagt at det kan koste mer å bygge bru, men at en på sikt vil spare dette inn igjen, på grunn av at drifts- og vedlikeholdskostnadene vil være lavere.

Solbjørg presenterte torsdag følgende:

* Alternativ 1, Trollheimstunnelen, vil koste 11-14 millioner kroner i årlig drift- og vedlikehold.

* Alternativ 2, bru over Todalsfjorden, vil koste 11-13 millioner kroner årlig.

* Alternativ 3, undersjøisk tunnel, vil koste 18-22 millioner kroner årlig.

Solbjørg viste til at differansen i kostnader mellom alternativ 1 og alternativ 2, fra 0 til to millioner kroner årlig, ikke vil være stor nok til å forsvare å gå for brualternativet, som har mye høyere byggekostnad.

– En kunne forsvare en merkostnad på 30-35 millioner kroner, men ikke mer, sa sjefsingeniøren.

Differansen mellom alternativ 1 og alternativ 3 blir enda større, det vil koste mellom fem og ti millioner kroner mer per år å drifte og vedlikeholde en undersjøisk tunnel sammenlignet med Trollheimstunnelen.

- Beste vegen

Ola Hals innledet sitt inlegg med overskriften "Brualternativet – den beste vegen til ferjefri Todalsfjord".

– Hvorfor skal vi samle oss om brualternativet? Det finnes hundre gode svar på det spørsmålet, sa Hals. Han kom sjøl inn på flere av svarene, blant annet understreket han at en så stor investering, en milliardinvestering, må tilgodese hele regionen, ikke bare Surnadal og Sunndal.

Hals viste også til det han mer er uklarheter og stor usikkerhet i kostnadsoverslagene som presenteres fra vegvesenet. Han stilte en rekke konkrete spørsmål som han ba vegvesenet svare på. Til tross for svar fra Solbjørg sier han til Driva etter møtet:

– Jeg synes ikke jeg fikk svar på spørsmålene mine.

– Jeg synes de rett og slett snakket seg bort, og det overrasker meg at ikke vegvesenet velger å gi skikkelige svar når de deltar på et informasjonsmøte som dette, og har full anledning til å gjøre det.

Les mer i papirutgaven mandag!