NVE har sendt ut flomvarsel som gjelder for Møre og Romsdal samt Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark.

Høye temperaturer og vind gir stor snøsmelting i fjellområdene. Dette fører til raskt økende vannføring i bekker og elver som fremdeles har snø igjen i store deler av nedbørfeltet. Vannføringen kan her komme opp i nivå mellom fem og ti års gjentaksintervall i løpet av pinsehelga.

Det gjøres oppmerksom på at eventuelle endringer i temperatur- og/eller nedbørprognosene vil ha stor betydning for vannføringsutviklingen.

Les mer her.