Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal trenger flere meglere. Årsaken er en kraftig økning i antall saker i fylket - samt at det ofte brukes to meglere i meglingsmøtene. Særlig er det kommunene Kristiansund, Molde, Surnadal, Sunndal, Rauma og Aure som har behov for flere meglere.

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal har hittil i år hatt en økning på 38 prosent. Sammen med økningen fra i fjor gir det behov for langt flere meglere. Oppgaven er alt fra å bistå dem som ønsker å ta ansvar og snakke sammen etter en kriminell handling - til naboer som ønsker å finne fram til en løsningen på konflikten dem imellom.

Meglervervet er basert på legmannsprinsippet, og ved utvelgelse blir det lagt vekt på personlige egenskaper - mer enn profesjonell bakgrunn og ferdigheter som mange er vant med i andre sammenhenger. Det er et lønnet verv. De fleste meglinger foregår på ettermiddagstid eller kveldstid. Aldersgrensen for å bli megler er 18 år og det kreves plettfri vandel.

De fleste sakene blir oversendt fra politiet, men i tillegg mottar konfliktrådet saker direkte fra nordmøringer og romsdalinger som ønsker bistand til å forsøke og finne en løsning. Mobbing, vold, skadeverk, naskerisaker, nabokonflikter og familiesaker  -  er tema i konflikttrådet.

Konfliktrådet i Norge har i alt ca. 600 meglere fordelt på 22 konfliktråd. Formålet er at alle som vil skal få meglet sin sak i sin hjemkommune og i løpet av kort tid. For å få til det i Nordmøre og Romsdal er det viktig at flere melder seg som meglere.  Meglere blir oppnevnt for fire år om gangen.