Arbeiderpartiet og SV tok gruppemøte på et utsettingsforslag fra Senterpartiet. Sp er mot nedlegging, men innser at det er flertallet som bestemmer. Partiet ønsket å utsette saken til høsten for slik å få utredet framtidig bruk av skolebygningen og en del andre forhold knyttet til nedleggingen.

Lilli Husby (Ap) sa etter gruppemøtet at de gikk mot utsettingsforslaget fordi saken etterhvert er bredt debattert.

Utsettingsforslaget falt mot ni stemmer og Bøfjorden skole slås sammen med Bæverfjord.