Derfor ble det trykket på «den store røde knappen»