– Ikke nødvendig å ringe for å få besøk av feieren