Her er det vannledningsbrudd: – Hovedkranen er midlertidig stengt