Røde Kors-leder vil bøtelegge dumdristige fjellturister