Flere har fått innvilget søknad om utvikling i grendene. To har fått avslag

foto