Gjennomførte utekontroller. To biler ble avskiltet

foto