Kommunen har bedt om skriftlig tilbakemelding på at situasjonen ikke vurderes som kritisk