Fylkespolitiker Frank Sve (Frp) aner en snikende omkamp av fylkets prioriteringsliste der Trollheimstunnelen står på andreplass etter Nordøyvegen. Han sikter til det stadig økende presset fra byene som alle vil ha penger til sine bypakker.

De tre største byene i Møre og Romsdal er nå i gang med bypakker. I Ålesund, Molde og Kristiansund er trafikken økende, noe som gir køkjøring i rushtida. Det er aksept for å bruke bompenger til delfinansiering av tiltak som skal bedre situasjonen.

Bypakkene er helt avhengige av fylkeskommunale midler dersom de skal kunne realiseres. Fylkets andel er beregnet til 5 % av totalkostnadene, noe som tilsvarer 325 millioner kroner.

– Dette er penger fylket ikke har. Dersom fylkespolitikerne åpner for å bidra økonomisk til bypakkene vil det bli helt umulig å realisere Trollheimstunnelen de nærmeste 30 til 40 åra. Jeg frykter presset fra byene blir så sterkt at fylkespolitikerne gir etter. Det vil gjøre indre Nordmøre til en taper i kampen om samferdselskronene, sier Sve.

Sve sier situasjonen er alvorlig, og sier han er forundret over at ikke flere ser trusselen fra byene.

– Fylket har ingen muligheter til å bidra økonomisk. Vi har ikke penger, og dette er heller ikke en satsing som har vært prioritert tidligere. Toget i ferd med å gå for Trollheimstunnelen. I Frp er vi klare på at vi ønsker å beholde dagenes prioriteringsliste. Andre parti ser dessverre ut til å være i glideflukt bort fra denne. De må skjønne at dersom de sier ja til bypakkene må de si nei til noe annet.

Styreleder Bergsvein Brøske i Trollheimstunnelen sier han er glad for klar tale fra Frank Sve, men nærer ikke den samme frykten for at politikerne vil gå bort fra vedtatt prioriteringsliste.

– Jeg deler bekymringen dersom det komme inn tunge vesentlige ting, men det er ingen tilråding til det pågående fylkestinget som sier ja til bypakkene. Det Sve peker på viser likevel hvor viktig det er å få på plass både Nordøyvegen og Trollheimstunnelen for slik å rydde plass til nye tiltak.

– Du frykter ikke presset fra byene?

– Jeg ser at det er der, men jeg tror også byene ser lengre enn til seg sjøl. Et eksempel til etterfølgelse er surnadalordfører Mons Otnes som står på i sjukehuskampen for Nordmøre. Jeg tror ikke Kristiansund er villig til å sette Trollheimstunnelen i spill, sier Brøske.

På sakslista til den pågående fylkestingssamlinga i Geiranger står det orientering om bypakkene.