– Om forholdene i havet er like bra som de er nå, tror jeg det blir et godt storfisk år neste år, og kanskje også året etter, sier leder Georg Solem i Surnadal Elveeigarlag.

Elveeieren synes fisket i år har vært veldig godt og til tider fantastisk. Solem sier det ikke har vært tatt så mye som åtte tonn fisk i Surna en fiskesesong på 15 år. Av årets fangst er vel 7,7 tonn laks resten sjøaure. Av samla laksefangst er 40 prosent gjenutsatt. Solem er ikke veldig overrasket over hvor god sesongen blei. Han mener det lå i korta fra tidligere år da det blei tatt mye stor smålaks og små mellomstor laks at det i år skulle bli et godt år for større laks.

– Sammen med gode forhold i havet virker strenge regimer for fangst både i havet og elevene, samt arbeid med gjenutsetting av holaks å gi resultat, sier Solem.

Oddbjørn Marken Løvvik med en laks på 14,5 kilo. Foto: surna.no

Statistikken for uke 33 viser at det var tatt mest laks i klassen 3–7. Dobbelt så mye som laks over sju kilo. Men Solem mener laksen som er tatt i mellomklassen er stor mellomklassefisk, og at det sammen med gode tall for stor laks borger for godt storlaks år neste år.

– Om fangsten neste år blir like bra som i år er vanskelig å si. Det kommer an på om de gode forholdene som ser ut til å være i havet fortsetter, sier Solem.

Potensial

Uansett mener Solem potensialet i Surna er større enn det fangsten i år viser. For sjøl om fangsten har vært bra har det ikke vært ypperlige fiskeforhold. Det har vært lav vannstand på grunn av lite nedbør og vann fra fjellet. Over kraftstasjonen der det ikke er krav til minstevassføring har vannstanden vært veldig lav og elva nesten ufiskbar. Lav vannstand er også uheldig for produksjonen.

– Elva i år er ikke den beste. Den har bare vært fiskbar på en strekning av to mil, sier Solem.

Best i Surna

Innsiget av laks til de norske lakseelvene ser ut til å ha vært bra i år. Solem mener det har vært spesielt bra i Surna. Etternølerne har hatt det travelt opp elva den siste uka. Derfor har fisken vært vanskelig å få på kroken denne perioden.

– Det ser ut som sesongen i Surna har vært bedre enn i andre elver i år, sier Solem.