– Dette tyder på at omstillinga som store deler av næringslivet har stått i begynner å få effekt, sier fylkesdirektør i Nav, Stein Veland.

– Vi er optiminstiske med tanke på videre fall i arbeidsledigheten, fortsetter Veland, og viser til at det er lettere å finne arbeid til brukerne, samtidig som flere bedrifter også har utfordringer med å finne kvalifisert arbeidskraft.

– Sjøl om vi er optimistiske inn i 2018 har deler av næringslivet i fylket fortsatt utfordringer etter nedturen i oljerelatert sektor. Det gjør at vi fortsatt kan få større permitteringer og vi kan oppleve at arbeidsledigheten kan svinge i tida framover, sier Veland.

I desember 2017 er det 3.421 personer helt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjør 2,4 prosent av arbeidsstokken, og er en nedgang i arbeidsledigheten på 23 prosent fra samme måned i fjor. I landet er 2,4 prosent arbeidsledige. Det er en nedgang på 16,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavest ledighet i vår del av fylket er det i Rindal og Surnadal, med 1,2 prosent ledige (13 personer i Rindal, 37 i Surnadal). For Rindal er ledigheten på samme nivå som i desember i fjor. I Surnadal er det sju færre arbeidsledige. I Sunndal har ledigheten gått klart ned det siste året, 30 flere er i arbeid i desember i år sammenlignet med samme måned i fjor. Det er i dag 53 personer helt uten arbeid i kommunen, som utgjør 1,4 prosent. I Halsa er det en arbeidsledighet på 2,0 prosent, som tilsvarer 15 personer. Det er en økning på én arbeidsledig sammenlignet med samme måned i fjor. I Nesset er det høyest ledighet i vår del av fylket. 3,1 prosent er uten arbeid, noe som tilsvarer 47 personer. Likevel er 11 flere i arbeid i desember i år sammenlighet med desember i fjor.