NOAH krever en handlingsplan for å øke aksepten for ville rovdyr. Organisasjonen sier i en pressemelding de mener bjørn, ulv og gaupe er under det bestandsmålet Stortinget har satt.

NOAH reagerer på det de mener er utrydningspolitikken, og krever at partiene tør å ta initiativ til en plan om hvordan holdningene og aksepten for rovdyr i Norge skal bedres.

Organisasjonen viser til Rovdata som har sendt ut en samlet oversikt over bestandsstatus for artene gaupe, jerv, ulv og bjørn i Norge. Tallene viser at det siste år er født seks bjørnekull, 52 jervekull og to helnorske ulvekull innenfor ulvesona.  Sist vinter ble det registrert 53 gaupefamilier. Dette mener NOAH stadfester at både bjørn, ulv og gaupe under det bestandsmålet Stortinget har satt.

- Det er tragisk at disse bestandsmålene som i utgangspunktet var ment som minimumsmål for arter Norge har et ansvar for å beskytte, nå nærmest forvaltes som maksimumsmål. Når vi ser at tre av de truede rovdyrartene i tillegg ligger under bestandsmålene, samtidig som det gis fellingstillatelser på disse, er det en uholdbar situasjon. NOAH krever nå en handlingsplan for holdningsendring, som viser at norske politikere forstår hva det betyr at en art er truet, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH - for dyrs rettigheter.