Og det var en smal avgrensning av Sunndalsøra sentrum fra kirka til rundkjøringa Amfi-mannen Torske foretok i sitt innlegg under sentrumskonferansen mandag. Der var han på linje med Oppdal-ordfører Røtvei, som fortalte om planlegginga av et forholdsvis avgrenset sentrum i Oppdal. – Det er dette lille området folk forholder seg til når de drar til Sunndalsøra for å handle, sa Torske. Torske gikk gjennom noen utviklingstrekk for sentrum av Sunndalsøra de siste åra og fant mange positive trekk, med opprusting av butikksentrene, oppgradering av parkeringsplassen på Dørumtomta, utbygging av Sunndal Torg. Og snart kommer sammenbygginga av Tico og Amfi. Dermed blir det meste av handelen komprimert i sentrum, og det er en stor fordel, mente Torske. Men Torske pekte i likhet med Erik Berg på store utfordringer: – Vi har grått vær, grå fjell, grå asfalt og grå betong i alle bygg, sa han og viste en serie lysbilder med grå tristesse fra sentrumsgatene på Sunndalsøra, der særlig innfartsveiene kom dårlig ut. – Vi må gjøre noe med innfartsveiene, gjøre dem grønnere og få opp lys på kveldstid, sa Torske. Han oppfordret det offentlige og private til å gå sammen i et krafttak for å få plasser, gater og offentlige rom vakrere og mer innbydende. Det er første skritt i et arbeid for å gjenreise en stolthet stedet og folket hadde før, den gang stedet hadde bulevarder og utendørs basseng. Torske avsluttet slik: – Har vi hatt det litt for godt og sovet i timen? Nå er det på tide at vi finner ut hva vi vil, at vi gjenreiser det vi hadde på 60- og 70-tallet. Skal vi klare det, må vi få fram folk som kan skape noe. Les mer om sentrumskonferansen i papirutgaven onsdag.