– Urimelig for grunneierne og mye ekstraarbeid for oss

foto